Visit us at booth Nr. 25 (pavillion Z) of our representative ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. September 29th  to October 03rd in Brünn (Czechia).